Benny và hành trình 10 năm gửi gió trao yêu thương

Năm 2019 đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình 10 năm ra đời và hoạt động của Benny Electronics Incoporation. Benny Electronics Incoporation tự hào điểm lại một vài thành tựu trong thời gian qua và định hướng sản phẩm trong thời gian tới.

 

fId27GQ0rZfYTecxVzuq scaled

Chấm điểm post

Trả lời