Quạt Trần Romantico Benny BF-C43V

Đây là một số hình ảnh lắp đặt thực tế model Quạt trần Romantico Benny BF-C43V, màu đen/cafe tại nhà khách.