CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BENNY VIỆT NAM

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ: Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh, KCN Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Email: info@benny.com.vn

Điện thoại: 024-66564143

Fax: +84-24-37618455

http://www.benny.com.vn