Nồi Nấu Chậm Benny BSL-35A, 150W, 3.5 Lít

825.000